Sunday, March 24, 2013

Jona het nood aan die Evangelie - 06 ("Jona, het jy rede om kwaad te word?")

 

1.    INLEIDING:
       Die Nineviete het tot bekering gekom en ’n mens kon maklik gedink het dat God Sy doel bereik het en dat die verhaal aan die einde van hoofstuk 3 kon geëindig het, maar dit is alles behalwe die geval – onthou ons het vantevore gesê dat God meer belangstel in die werker as die werker se werk en daarom gaan ons sien dat hierdie verhaal nie aan die einde van hoofstuk drie kon eindig nie, omdat God nog nie klaar was met die werker Jona nie.

Sunday, March 17, 2013

Die Brief aan die Hebreërs - 20 ("Christus, die Aanbieder van ’n beter Offer")


 

1.    INLEIDING:
       Die Apostel en skrywer van die brief aan die Hebreërs, het in die eerste sewe hoofstukke, uitgebrei oor wie die Here Jesus Christus is en hy het dit baie duidelik gemaak dat Christus die Middelaar van ’n beter verbond is – die Nuwe Verbond.

       Van 8:1 af, het die skrywer egter weggedraai van die Persoon van Jesus en begin fokus op Sy werk. In 9:1-14 het ons gesien dat hy vir ons ’n blik gee op die plek waar die Ou Testamentiese hoë priester gewerk het, nl. die Tabernakel en daarna het hy gekyk na waar ons ewige Hoë Priester werk, nl. in die teenwoordigheid van God in die ewige hemelse Tabernakel – Jesus is die Hoë Priester van ’n beter Tabernakel.

       Die skrywer gaan nou verder in 9:15 en fokus verder op Christus as die "Offeraar", of Aanbieder van ’n beter Offer.

Sunday, March 10, 2013

Jona het nood aan die Evangelie - 05 ("Jona se Boodskap")

 

1.    INLEIDING:
       Ons het die vorige keer gekyk na die eerste twee verse van Jona 3 en daarin het ons onder meer gesien dat die oomblik toe Jona weer op droë grond staan, hy weer dieselfde opdrag van God ontvang, as wat hy in 1:2 ontvang het, nl. ~ Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is. Met hierdie tweede opdrag, gee God egter aan hom (Jona) die versekering dat Hy aan Jona die boodskap sal gee wat hy moet bring.

       Ons het ook uit hierdie eerste twee verse van hoofstuk 3 gesien dat, al het Jona lynreg opgetree teen God se opdrag, God nie wrokke teen Jona gedra het nie. Ons het ook gesien dat die Here nie "kop gee" wanneer Hy ’n opdrag aan ons gee, of ’n roeping op ons lewe lê nie. Ook het dit duidelik geblyk dat God meer belangstel in die werker as wat Hy belangstel in die werker se werk.

N​a J​ona se ervaring op die skip en in die maag van die vis,​ is ​hy​ ’n nuwe mens, met ’n nuwe visie en nuwe durf en nuwe hoop en sal hy en behoort hy ’n nuwe impak op die Nineviete te hê, net soos wat elke gelowige ’n besondere impak op die wêreld rondom hom moet hê - daarom moet ons ook uit hierdie verhaal leer dat ons redding nie ’n privaatsaak mag wees nie, maar ’n saak wat die wêreld om ons moet raak.
      Elkeen van ons het 'n roeping om te vervul in hierdie wêreld en die vraag is of ons gaan maak soos die "vóór-die-storm-Jona", of soos die "ná-die-storm-Jona"?

Friday, March 1, 2013

LIEWE LULU - Wat weet jy van Calvinisme?

(Outeur: Ds. Johannes de Koning, N.G. predikant, Tsumeb)

Dit lyk my as jy iemand wil slegsê en jy het nie feite nie, dan beskuldig jy hom van rassisme of Calvinisme. So het minister Lulu Xingwana*. van Suid-Afrika onlangs in ‘n onderhoud gesê: "Jong Afrikanermans word grootgemaak in die Calvinistiese geloof en glo hulle besit 'n vrou, hulle besit 'n kind, hulle besit alles, en daarom kan hulle daardie lewe neem, want hulle besit dit." ‘n Groter vertoon van sotlikheid en dwaasheid is moeilik denkbaar. Miskien moet mens Lulu tog nie te hard oordeel nie, want geestelike insig kan seker nie verwag word uit die geledere van die goddelose ANC met sy heidens sekulêre agenda nie. Die absolute onkunde oor wat Calvinisme is, is egter nie net beperk tot die ANC nie, maar floreer ook onder mense wat veronderstel is om die Bybel en die kerkgeskiedenis te ken. So iemand is Prof. Johan Malan (‘n mede evangeliese gelowige) wat op sy webwerf beweer : “Calvinisme is ‘n misleidende leerstelling waardeur ‘n valse geestelike fondament aan ongeredde mense gebied word.” Watter totale onkunde! Het Prof. Malan nog nie gehoor van die duisende mense wat onder die Calvinistiese prediking van ‘n George Whitefield, Charles Spurgeon, Robert Murray M’Cheyne, Martyn Lloyd-Jones... en ons eie Dr. Willie Marais om maar net enkele voorbeelde te noem, tot bekering gekom het nie? (Prof. Malan maak wel melding van Spurgeon en beweer dat hy nie regtig ‘n Calvinis was nie. Wil hy die man nou in sy graf laat omdraai?) Weet hy van Calviniste soos Howel Harris, Daniel Rowland en Jonathan Edwards se rol in die groot herlewings van die 18de eeu? Dra hy kennis van die pionier sendingwerk van William Carey, David Brainard, William Burns...? En wat van die Calvinistiese sendelinge van die NG Kerk wat die lig tot diep in donker Afrika ingedra het? Is Prof. Malan bewus van die kosbare nalatenskap van geestelike reuse soos Tyndale, Latimer, Knox, Wishart, Perkins, Rutherford, Bunyan (Pelgrim’s Progress), Owen, Goodwin, Watts, Newton (Amazing Grace)... ? Het Prof. Malan moeite gedoen om uit te vind wat Calvinisme is of baseer hy sy insigte op iemand soos Dave Hunt se bewerings?

WAT IS CALVINISME?