Monday, March 26, 2012

Die Brief aan die Filippense - 02 (Paulus se Gebed)

Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.
1.    INLEIDING:
Ons het verlede week gesien dat Paulus vir ons in Fil1:1 leer dat die basis om vreugdevolle diensknegte van Jesus Christus te wees, is om slawe vir Christus te wees. Paulus het homself en Timoteus reg aan die begin van hierdie brief geïdentifiseer as slawe van Christus en wanneer Paulus so na homself verwys, val die klem op die "verpligte, ondergeskikte en verantwoordelike" aard van sy slaafskap – dit is m.a.w. iets wat hy geweldig ernstig en met toewyding opneem en uitleef.

Ons het ook gesien dat ’n tweede aspek van vreugdevolle diensknegskap is om ’n geheiligde in Christus Jesus te wees. Die grondbetekenis van die woord "geheilig" het ons gesien, is om "opsy gesit te wees" – die Griekse woord vir "geheiligdes" is ἅγιος (hagios) – ’n "geheiligde" is derhalwe iemand wat uitsluitlik afgesonder is, of opsy gesit is vir God.

’n Derde vereistes om ’n vreugdevolle dienskneg te wees, is om deel te wees van ’n plaaslike gemeente, waar die waarheid verkondig word [Nico van der Walt het eendag gesê: Indien jy deel is van ’n dooie gemeente, is jy deel van die oorsaak – jy moet dus toesien dat daar weer lewe kom (wat waarskynlik ’n onmoontlike taak sal wees), of jy moet deel word van ’n gemeente waar God teenwoordig is en waar daar lewe is].

Laastens het ons gesien dat vreugdevolle diensknegte, ontvangers is van God se genade en vrede. Ons het ook gesien dat hierdie genade en vrede, verwys na God se onverdiende guns wat Hy betoon aan diegene wat Sy oordeel verdien (elkeen van ons dus!) en Hy skenk dan hierdie genade aan elkeen wat besef dat hy God se oordeel verdien en wanneer die nuwe gelowige dan hierdie genade van God ervaar, sal hy vrede ervaar en elke keer wanneer ’n gelowige aan die genade dink wat God aan Hom geskenk het, ten einde hom te red, sal hy opnuut daardie vrede ervaar wat net God aan hom kan skenk.
-

Sunday, March 18, 2012

Die Brief aan die Filippense - 01 (Vreugdevolle Diensknegte)

 Indien u hierdie preek wil uitdruk – Verlig die teks in hierdie venster en kopieer en plak dit daarna in enige Woordverwerkingsprogram (bv. MS Word of Word Perfect) – druk daarna gewoon uit.

1.    INLEIDING:
Op 'n stadium gedurende die Tweede Wereld Oorlog het Hitler en sy Duitse lugmag, ’n geweldige lugaanval teen Engeland en spesifiek Londen geloods. Tydens hierdie aanval het die inwoners van Londen baie moedeloos geraak en is die eertydse Britse Eerste Minister, Sir Winston Churcill gevra om die volk toe te spreek, waarop hy toe o.a. die volgende agt woorde kwyt geraak het: "Never give up! Never, never, never give up!" Daar sal tye in jou lewe kom, waar jy ontmoedig sal voel, veral wat betref jou wandel met die Here – het van ons nie maar so van tyd tot tyd gevoel wat ons gemeente ook aan betref nie? Paulus wil vir ons deur sy brief aan die gemeente in Filippi sê, "moet nooit ooit moed opgee nie en moet nooit voel om tou op te gooi." Wat ons nodig het, is om soos ’n bulhond vas te byt om nooit te laat los nie, ongeag ons omstandighede; ongeag die laagtepunte of teleurstellings wat ons in ons persoonlike lewes; ons geestelike lewes; ons gemeentelike lewes, mag ervaar, wel wetende dat God besig is om in ons te werk en die goeie werk wat Hy in ons begin het, deur te voer en dit te voleindig op die dag wanneer die Here Jesus weer kom (Fil.1:6). Hierdie is dan ook die kern van die boodskap van die pragtige Filippensebrief – ’n brief wat ook bekend staan as Paulus se "Vreugdebrief".

Sunday, March 11, 2012

Die Evangelie van Johannes - 14 (Die Dag van die Here)

Hierdie man is hulpeloos en Jesus spreek net ’n woord en die man is genees. Hierdie is so ’n tipiese beeld van wat keer op keer in die Woord van God gebeur – God reik uit na ons; Hy neem die inisiatief – en ons kan maar net glo en dan opstaan en loop! Hierdie gedeelte spreek dus (weereens) van Christus se inisiatief wat Hy neem om ons as sondaars te verlos en te genees. Ons was ook op ’n stadium geestelik blind (vgl. Joh.2) – eens geestelik verlam...
-

Monday, March 5, 2012

Psalm 119 - 02 (Die Woord van God Reinig Ons)


1.     INLEIDING:
Ons het ’n tyd gelede gesien dat Ps.119 ’n sg. "naamdig" is en dat dit verdeel is in 22 strofes en elkeen van hierdie 22 strofes begin met een van die letters van die Hebreeuse alfabet. Die vorige keer het ons na die eerste strofe gekyk wat begin met die eerste letter van die alfabet nl. "aleph". Vandag gaan ons kyk na die tweede strofe wat met die tweede letter van die Hebreeuse alfabet begin, nl. "bet". 

-